Адвокатска кантора "АРТИС ЛЕГАЛ"

За нас

Адвокатска кантора „АРТИС ЛЕГАЛ” осигурява висококвалифицирано комплексно правно обслужване на български и чуждестранни граждани, и търговски дружества.

Адвокати с дългогодишен професионален опит извършват експертни правни услуги и обезпечават успешното постигане на ефективни резултати и оптимални решения във всички сфери на дейност.

Правните услуги, извършвани от Адвокатска кантора „АРТИС ЛЕГАЛ”, са основани на принципите на високо качество, професионализъм, конфиденциалност, коректност и лоялност към клиентите. При осъществяване на дейността си се ръководим от високи морални и етични стандарти, съчетани с индивидуален подход към всеки клиент.

Обезпечаваме сигурността и доверието на нашите клиенти, че техните права и законни интереси са напълно защитени.

Нашият стремеж към съвършенство във всичко, което правим, осигурява на клиентите ни конкурентно предимство във всички техни начинания.

С цел обезпечаване качественото и комплексно обслужване на нашите клиенти, Адвокатска кантора „АРТИС ЛЕГАЛ” работи в сътрудничество със специалисти и експерти в различни области – икономисти, счетоводители, архитекти, геодезисти, нотариуси, съдебни изпълнители и др.

Сфери на дейност

Търговско и Корпоративно право

Експертни правни решения за вашия бизнес

Недвижими имоти и Строителство

Комплексно правно обслужване при сделки с недвижими имоти

Застрахователно право

Правно съдействие за изплащане на застрахователни обезщетения

Имиграционно право

Комплексно правно обслужване на чуждестранни граждани при имиграция в България

Чуждестранни инвестиции

Експертни правни услуги при чуждестранни инвестиции в България

Банково право и финансови институции

Правно съдействие във връзка с банкови договори и други финансови сделки с банки и небанкови

Облигационно право

Комплексно правно обслужване при сключване, изменение и прекратяване на договори

Събиране на вземания

Съдействие за събиране на дължими суми и правна защита пред всички съдебни инстанции

Несъстоятелност на търговски дружества

Процесуално представителство в производства по несъстоятелност на търговски дружества

Административно и Публично право

Процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции

Данъчно право

Процесуално представителство и правна защита при данъчноправни спорове

Трудово право

Правна защита по трудовоправни спорове

Семейно и Наследствено право

Процесуално представителство по брачни искове и наследственоправни спорове, делба на наследствено имущество

Наказателно право

Правна защита по наказателни дела

Процесуално представителство

Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции

Don`t copy text!