logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

Регистрация на фирма (ООД или ЕООД) от чуждестранно лице

Регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице, с постоянен адрес в страна от Европейския съюз

За извършване на регистрация на фирма от едно или няколко физически лица, граждани на Европейския съюз, е необходимо да ни бъде предоставено копие от тяхната лична карта. Документите за регистрация на фирмата се изготвят на български език, след което се извършва лицензиран превод на съответния майчин език на чуждестранното лице.

Регистрация на фирма от чуждестранно юридическо лице, със седалище в Европейския съюз

За регистрация на фирма от чуждестранно юридическо лице, със седалище в Европейския съюз е необходимо да ни бъдат предоставени следните документи:

1. Актуално състояние на чуждестранното юридическо лице, издадено от съответния търговски регистър на страната, където е вписан чуждестранния търговец или търговци, които ще имат дялове в българската фирма.

2. Протокол за взето решение от съдружниците или акционерите на чуждестранния търговец, за откриване на търговско дружество в България. В решението се посочва и лицето, което упълномощават да регистрира фирмата, като подробно се изброяват правата на това лице – да регистрира фирмата, да упълномощава други лица да подават документите, да назначи управител и др.

В случай, че имате въпроси, относно регистрацията на ООД и ЕООД от чуждестранно физическо или юридическо лице, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или да се обадите на посочените телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим желаната от Вас регистрация, консултацията ще бъде безплатна. Срокът за извършване на регистрацията е 4 работни дни, считано от подаването на документите в Търговския регистър.