logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

Регистрация на фирма от чужбина

 

Можем да регистрираме Вашата нова фирма без да пътувате специално за това до Република България.

Някои от документите, които трябва да подпишете, трябва да бъдат нотариално заверени. Поради това най-бързия и изгоден вариант е тези документи да ги заверите в Българското консулство в чуждата държава. При положение, че това не е възможно, можете да заверите документите при нотариус на чуждата държава. В този случай, документите, които ще заверите, трябва да бъдат изготвени на два езика – на езика на съответната държава и на български език. След нотариалната заверка, върху документа трябва да бъде положен специален печат - апостил. След това в България тези документи трябва да бъдат преведени от заклет преводач и легализирани в Министерство на външните работи.

Има възможност документите да се заверят от нотариус на чуждата държава, но след това да не се полага апостил. Това се отнася само за държави, с които България има сключен договор за правна помощ, например Русия, Германия, Гърция, Австрия, Испания, Франция и др. И в този случай е нужно документът, който ще бъде заверен да бъде изготвен на два езика. И в този случай документите трябва да бъдат легализирани в Министерство на външните работи.

За чуждестранните граждани, които искат да регистрират фирма в България, процедурата е същата, но трябва да бъдат преведени всичките документи за регистрацията. Важно е да знаете също, че дистанционната комуникация с нас няма оскъпи процедурата по регистрация.