logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

Регистрация на едноличен търговец (ЕТ)

 

Едноличният търговец (ЕТ) е физическо лице, регистрирано да извършва по занятие търговска дейност. В случая качеството на търговец разширява правоспособността на физическото лице, но не възниква нов субект на правото (за разлика от ООД и ЕООД). Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. За регистрацията на ЕТ не е необходим капитал.

Фирмата (името) на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото. Името може да съдържа и свободно избрана добавка, като съкращението ЕТ е задължително. Физическото лице, регистрирано като ЕТ, носи неограничена имуществена отговорност – отговаря с цялото си лично имущество за задълженията на търговеца.

Всяко физическо лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец. Чуждестранен гражданин може да бъде регистриран като ЕТ само ако има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България, съгласно Закона за чужденците в Р България.

За извършване на регистрация на ЕТ е необходимо да ни предоставите следната информация:

1. Наименованието, под което търговецът ще извършва дейността си.

2. Данни за седалището и адреса на управление, с посочване на пощенския код.

3. Предметът на дейност на търговеца.

4. Данни за едноличния търговец от личната му карта.

В случай, че имате въпроси, относно регистрацията на ЕТ, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или да се обадите на посочените телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да регистрираме Вашия ЕТ, консултацията ще бъде безплатна. Срокът за извършване на регистрацията е 4 работни дни, считано от подаването на документите в Търговския регистър.