logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

Промяна в обстоятелствата на ООД и ЕООД

 

Промяната във вписаните обстоятелства включва промяна на наименованието (фирмата), промяна на седалището и адреса на управление, промяна на съдружниците, промяна на управителя, промяна на капитала и промяна в предмета на дейност.

Промяната на съдружниците на дружеството се извършва чрез продажба на дяловете на дружеството.

За вписване на промяна в обстоятелствата на ООД и ЕООД е необходимо да ни предоставите следната информация:

1. Новото име, под което дружеството ще упражнява дейността си.

2. Данни за новото седалище и адрес на управление, вкл. пощенския код.

3. Данни за желаната промяна в предмета на дейност.

4. Данни за размера на капитала - при промяна на същия.

5. Данни по лична карта на новия управител на дружеството.

В случай, че имате въпроси, относно промяна в обстоятелствата на ООД и ЕООД, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или да се обадите на посочените телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър на желаната от Вас промяна в обстоятелствата, консултацията ще бъде безплатна. Срокът за вписване на промените е 4 работни дни, считано от подаването на документите в Търговския регистър.