logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

Продажба на дружествени дялове

 

Прехвърлянето на дяловете на ООД и ЕООД се извършва чрез договор за покупко-продажба на дружествени дялове, който има задължително писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. За приемане на нов съдружник е необходимо решение на общото събрание на дружеството с мнозинство ¾ от капитала.

Продажбата на дялове е начин, да бъде продадено едно дружество на други лица или да бъде извършена промяна на съдружниците в ООД и ЕООД. По този начин също може да бъде променено разпределението на дяловете от капитала между различните съдружници.

При продажба на дружествени дялове купувачът става съдружник в дружеството и придобива праваа и задължения, които съответстват на неговия дружествен дял в дружеството. При продажба на всички дружествени дялове от дружеството, купувачът придобива всички права и задължения на дружеството.

 

Продажба на фирма

 

Продажбата на фирмата се извършва чрез прехвърлянето на всичките дружествени дялове на ООД и ЕООД на друго лице, чрез договор за покупко-продажба на дружествени дялове. Договорът има задължително писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър.

Продажбата на дялове е начин, да бъде продадено едно дружество на друго лице или да бъде извършена промяна на съдружниците в ООД и ЕООД.

При продажба на фирмата (на всички дружествени дялове от дружеството) купувачът става едноличен собственик на дружеството. При продажба на фирмата купувачът придобива всички права и задължения на дружеството.

Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.

За изготвяне на документите и вписване прехвърлянето на дружествени дялове е необходимо да ни предоставите следната информация:

1. Данни от личните карти на новите съдружници или едноличния собственик на капитала.

2. Данни от личните карти на съдружниците, които притежават дяловете преди прехвърлянето им.

3. Информация за продажната цена по договора, начини и срокове за заплащане на цената.

В случай, че имате въпроси, относно продажбата на дружествени дялове на ООД и ЕООД, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или да се обадите на посочените телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър на продажбата на дружествени дялове, консултацията ще бъде безплатна. Срокът за извършване на регистрацията е 4 работни дни, считано от подаването на документите в Търговския регистър.