logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

Регистрация на фирми и извършване на промени

Civil

Адвокатска кантора "АРТИС ЛЕГАЛ" осигурява на своите клиенти всички услуги, свързани с учредяването, регистрацията и последващите промени на търговски дружества, клонове и търговски представителства.

При нас можете да получите също професионални консултации във връзка с дейността и управлението на Вашето дружество.

Адвокатската кантора извършва юридическа консултация при избора на правно-организационната форма на дружеството, което искате да регистрирате (ООД, ЕООД, АД и др.), подготовка на всички необходими документи и извършване на регистрация или промени във Вашето дружество, и вписването им в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, както и следните правни услуги: