logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

Наследствено право

Адвокатска кантора "АРТИС ЛЕГАЛ" осигурява консултации, подготовка на документи, процесуално представителство и защита пред съд, по дела във връзка с наследствени имоти, както и следните правни услуги:

  • Консултация по наследствено-правни въпроси;
  • Определяне на наследствения дял, в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя;
  • Приемане и отказ от наследство;
  • Изготвяне, обявяване, откриване и оспорване на завещания;
  • Дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи, в които е нарушена запазената част от наследството;
  • Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.