logo-zaborova
bg | en-over | ru

 

phone-up +359878135237

 

Сфери на дейност

Данъчно право

Адвокатска кантора "АРТИС ЛЕГАЛ" осигурява консултации, процесуално представителство и правна защита по данъчноправни въпроси пред данъчната администрация и всички съдебни инстанции, както и следните правни услуги:

  • Консултации в областта на данъчното право;
  • Представителство пред данъчната администрация;
  • Предоставяне на правни услуги във връзка с данъчното облагане;
  • Обжалване и защита по данъчно-ревизионни актове;
  • Процесуално представителство и правна защита по данъчни дела.